Programok

A projekt során különböző programok lebonyolítását vállalta az iskola annak érdekében, hogy kampányát megismertesse mind a többi intézmény, mind a lakosság körében.

A környezettudatosság fontosságára egy vetélkedő keretében hívja fel az iskola a figyelmet. A „Legszebb környezettudatos anyuka” című vetélkedő az iskola diákjainak anyukái számára kerül megszervezésre, olyan vetélkedővel együtt, amelyben a környezettudatos háztartásvezetésből, a szelektív hulladékkezelésből is „vizsgáznak” a résztvevők. A vetélkedő a családok környezettudatosságát értékeli a háztartásvezetők, az édesanyák szerepén keresztül. A rendezvényről egy Tv spot formájában számolunk be, valamint a nyertes anyukával egy rádióinterjú keretében is elbeszélgetünk, ezzel is népszerűsítve a program céljait.

A szürkevíz fogalmával, és annak felhasználásával egy autómosó verseny keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az „Apa vigyáz a környezetre” című vetélkedő az iskolában egy hétvégi időpontban lesz megrendezve a térség lakosai számára. A rendezvény célja, hogy játékos formában információkat nyújtson a szürkevíz felhasználási lehetőségeiről vetélkedő formájában. A rendezvény maga egy autómosó-verseny, melyben az iskola tanulói, illetve édesapjuk vesznek részt. Az autómosáshoz szükséges víz a pályázat során az iskolába telepített szürkevíz-tározóból kerül felhasználásra, bemutatva a felhasználás egy lehetséges formáját. Az autómosó verseny győztese azok a családtagok (apa és gyermeke), akik a lehető legkevesebb víz felhasználásával a lehető leggyorsabban tisztára mossák gépkocsijukat. A kampány hatására a célcsoportok a szürkevíz-használat egyik lehetséges szegmensét ismerhetik meg. A vetélkedőn a család minden tagja számára egész napos elfoglaltságot kívánunk biztosítani, ezért színvonalas ökojátékokkal, animátorokkal, és ingyenes büfével várjuk az ide látogató családokat. Az ökojátékok a fenntartható viselkedésmintákat kívánják közvetíteni a projekt célkitűzéseivel összhangban. A felnőttek érdeklődését értékes ajándéktárgyakkal kívánjuk serkenteni.  A főnyeremény egy 260 literes esővízgyűjtő berendezés lesz, de a 2. és 3. helyezettek is esővízgyűjtőt nyerhetnek szerényebb kivitelben. A rendezvény médiaeseményként is funkcionál, az O2 Tv és az Oxygen rádió tudósít róla. A televízió, mint térségi eseményt mutatja be a rendezvényt, tudósítva a programról, valamint rövid, figyelemfelhívó jelleggel a szürkevíz-használat lehetőségeiről. A rádió hírek és reklám formájában tudósít az eseményről.

A „víz” és „hulladékmodul” népszerűsítése egy rajzpályázat keretében lesz megoldva. Az „Anya vigyáz a környezetre” című rajpályázat a győri kistérség óvodái és általános iskolái számára lesz meghirdetve. A pályázat célja, hogy a 4-10 éves gyerekek játékos, rajzos formában mutassák be, mit tesz otthon az anyukájuk a fenntartható életmód otthoni megvalósítása érdekében. Segítségképpen 13 ötlet részét képezi a pályázati kiírásnak. A pályázatok beérkeztetésében és elbírásában a Széchenyi István Általános Iskola művészeti szakos tanárai vesznek részt, a legjobb három pályamunka díjazásra, a legjobb tizenöt pedig kiállításra kerül minden résztvevő intézményben. A díjak átadásáról a térségi televízió számol be. A projekt hatására a gyerekek megismerkedhetnek azokkal az egyszerű módszerekkel, amelyek minden háztartásban elérhetőek a fenntartható életmód gyakorlati megvalósulása érdekében.

A „Házhoz jön az Ökobusz” című program az „Apa vigyáz a környezetre” és a „Legszebb környezettudatos anyuka” programok egy elemeként valósul meg. Az Ökobusz egy bérelhető, a szelektív hulladékgyűjtést és feldolgozásának folyamatát bemutató műszaki eszközökkel ellátott autóbusz, amelyen lehetőség nyílik a résztvevők számára a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos komplett ismeretek elsajátítására.

A gyerekek szemléletét a „Mintakert és az iskolaudvar fenntartható gondozása”, valamint a „Hulladékmennyiség mérés, szelektív hulladékkezelés” című program keretében kívánják még inkább formálni. Előbbi a komposztáló berendezés és a szürkevíz-tározó használatát hivatott megtanítani a diákok számára, ezzel segítve, hogy elsajátítsák saját környezetük fenntartható, környezettudatos szemlélettel történő gondozását. A kampány során a tanulók heti váltott rend szerint a következő feladatokat hajtják végre:

  • zöldhulladék begyűjtése, komposztáló berendezésben történő kezelése
  • komposztált zöldhulladék terítése, környezetben történő felhasználása
  • mintakert növényeinek a szürkevíz-tározóból történő locsolása, öntözése
  • mintakert növényeinek gondozása (gyomlálás, kötözés, stb.)
  • az iskola épületének a dísznövényekkel – vágott virág – történő díszítése, dekorálása

Utóbbi a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát kívánja tudatosítani a gyerekekben. A projekt keretében az iskola területére összesen 25 db szelektív hulladékgyűjtő edény kerül kihelyezésre. A kampány célja, hogy a diákok számára a szelektív hulladékgyűjtés mindennapos tevékenységgé váljon. A diákok környezettudatos kultúrájának kialakításához az intézményben termelt hulladék szelektív gyűjtése, valamint a kihelyezett gyűjtőkből történő hulladékürítés nagyban hozzájárul. A projekt iránti elköteleződésük pedig a hulladék mennyiségének mérésével valósul meg. A hulladék takarítószemélyzet általi összegyűjtését követő másnap 3x2 fő méri le az intézmény területéről összegyűjtött hulladékot (1) tantermek, 2) tanári, 3) udvar, folyosó, egyéb). Így szegmentáltan is lehet majd látni, hogy hol, mennyi és milyen típusú hulladék keletkezik.

A „Szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő Facebook kampány” reményeink szerint az egész ország területén, de főként a kistérség területén megszólít majd minden korosztályt. Az oldal ismeretterjesztéssel, játékokkal támogatja a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk növelését és befogadásának esélyét.

Annak érdekében, hogy a térség minden kisiskolása számára megismerhetővé váljanak a környezettudatosság lehetőségei, a mintaintézmény látogatását tesszük lehetővé az összes térségi iskola számára. Ennek során bemutatásra kerülnek a műszaki fejlesztések, valamint megismertetik a gyakorlati alkalmazásukat is.

A projekt minden elemének megismerését segíti a „Mintaintézményt bemutató kiadvány”, mely bemutatja a megvalósult fejlesztéseket, a várható eredményeket és a kívánatos viselkedésmintákat. A prospektust a térség minden lakosa számára hozzáférhetővé tesszük, valamint a mintaintézmény látogatása során a diákok kapnak egy-egy példányt.